POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

Data ostatniej aktualizacji: 7.02.2024 r.

Pobieram politykę prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Znajdziesz tutaj informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://lagodniedozycia.pl/  oraz informacje o przetwarzaniu Twoich danych usługowych jako Klienta, Partnera dla usług świadczonych z wykorzystaniem funkcjonalności tej strony internetowej.

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na końcu dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest firma Marta Targońska, siedziba firmy ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa, NIP 951-182-55-74 zwaną dalej Łagodnie do życia. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności skontaktuj się z nami poprzez: e-mail: kontakt@martatargonska.pl.  Łagodnie do życia nie powołała Inspektora Ochrony Danych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane w związku ze świadczonymi przez Łagodnie do życia usługami.

W związku z proponowanymi usługami i ich realizacją oraz promocją przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu realizacji zamówienia według informacji przesłanych przez Klienta poprzez stronę https://lagodniedozycia.pl/  , oraz zawarcia umowy poprzez zakup produktów online lub offline w naszym serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych),
 • w celu wyrażenia opinii o naszych usługach, upublicznienia ich, podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas przekazania komentarza (przyjmuje się, że w sytuacji gdy samodzielnie umieszczasz komentarz na stronie, to jego zatwierdzenie oznacza dla nas Twoją zgodę na przetwarzanie zawartych tam informacji) oraz w celu weryfikacji autentyczności tych opinii (art. 6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku interesem Łagodnie do życia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym Klientów,
 • w celu archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykonywaniu faktów o znaczeniu prawnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku jest posiadanie danych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usługi,
 • w celu identyfikacji klienta powracającego np. w celu udzielenia rabatów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych tj. dla potrzeb optymalizacji doboru oferowanych produktów, ich modyfikacji, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o profilu biznesowym i konsumenckim naszych klientów), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Klientom naszych usług lub produktów (marketing), gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Łagodnie do życia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a gdy komunikacja odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną dodatkowo na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 10 UŚUDE oraz art. 172 ust.1 prawa telekomunikacyjnego;
 • gdy Klient wyraził zgodę w innych celach przetwarzania, zdefiniowaną jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli Klienta w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres wysyłki,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • szczegóły składanych zamówień,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP.
Dane przetwarzane w serwisie https://lagodniedozycia.pl/  

W związku z wykorzystaniem w naszej działalności możliwości jakie daje serwis internetowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • dane udostępnione w formularzu zapisu do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. W newsletterze informujemy o ciekawych wydarzeniach, nowych produktach, promocjach oraz innych działaniach, które uznamy za wartościowe dla Ciebie. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami;
 • dane udostępnione w formularzu kontaktu, wykorzystywane są w celu komunikacji z Tobą, odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz, bezpłatnej konsultacji zaoferowanej Ci w wyniku zapytania, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są w tym przypadku prawnie uzasadnione interesy Łagodnie do życia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane udostępnione w formularzu zapytania o współpracę, wykorzystywane są w celu komunikacji z Tobą, nawiązania relacji biznesowej na Twoją prośbę przesłaną poprzez formularz, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są w tym przypadku prawnie uzasadnione interesy Łagodnie do życia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane, opinie przekazane w celu zamieszczenia ich w formie komentarza na stronie internetowej, podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas przekazania komentarza (przyjmuje się, że w sytuacji gdy samodzielnie umieszczasz komentarz na stronie, to jego zatwierdzenie oznacza dla nas Twoją zgodę na przetwarzanie zawartych tam informacji) oraz w celu weryfikacji autentyczności tych opinii (art. 6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • możemy skomunikować się z Tobą poprzez wskazany w komunikacji kanał w celu oferowania naszych usług lub produktów (marketing), gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Łagodnie do życia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a gdy komunikacja odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną dodatkowo na podstawie Twojej zgody – na podstawie art. 10 UŚUDE oraz art. 172 ust.1 prawa telekomunikacyjnego;
 • w celu wykorzystania cookies na stronie internetowej. Podstawa prawna takiego przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit.a RODO, która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (przed wejściem na stronę internetową pojawi się zapytanie o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies),

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres wysyłki,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • szczegóły składanych zamówień,
 • adres IP,
 • aktywność w odpowiedzi na wysyłane newslettery.
Dane przetwarzane w serwisie społecznościowym

W ramach szeroko pojętego marketingu naszych usług prowadzimy konta społecznościowe tzw. Fanpage oraz Grupy Społecznościowe w serwisach Meta Platforms, Inc – Facebook, Instagram.

Działanie Fanpage’a i Grup jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie tych serwisów. Informacje zawarte na profilu oraz aktywności wynikające z użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Meta Platforms, Inc.

Powinieneś wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii marketingowych administrujemy Twoimi danymi osobowymi wraz z właścicielami serwisów Meta Platforms, Inc.

Na platformach społecznościowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia i zarządzania Fanpage lub Grupą (na warunkach oraz zasadach określonych przez Meta Platforms, Inc oraz informowania za jego pomocą o moich aktywnościach, promowaniu różnych wydarzeń, promowaniu naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymywaniu społeczności z nami związanej;
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie usługami Łaogdnie do życia, promowania, informowania o działalności Łagodnie do życia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • publikacji relacji fotograficznej lub filmowej zawierającej wizerunek uczestników wydarzeń, na podstawie udzielonej nam zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • w celu komunikacji z Tobą w odpowiedzi na zamieszczone pod postami komentarze lub zapytanie skierowane do nas poprzez Messenger, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych, dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują:

 • dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 • dane uczestników naszych wydarzeń i wydarzeń z naszym udziałem.

Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Łagodnie do życia, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Meta Platforms, Inc wynikają z regulaminów tych serwisów. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Łagodnie od życia a związane z Grupą/ Fanpage.

Nie prowadzimy samodzielnie analityki statystycznej więc sami nie profilujemy Twoich danych osobowych. tj. nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. Musisz jednak wiedzieć, że serwisy społecznościowe profilują Twoje dane osobowe w oparciu m.in. lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, i wszelkie inne aktywności, a my korzystamy z tej analityki w jej zanonimizowanej dla nas formie.

Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji Meta Bussines Suite udostępnianej przez Meta Platforms, Inc stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisów społecznościowych Facebook i Instagram gromadzone dzięki plikom szpiegującym(zwanym plikami cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Więcej informacji uzyskasz w ramach Regulaminów usług świadczonych przez serwisy Meta Platforms, Inc

https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=tos&paipv=0&eav=AfY5k_2WaZGfzLy1o98nblqrkRZjvQ_uGw6FQiBbH0UWA4Yiu8oimQULApHg4OWWUc4

 

ANULOWANIE ZOGDY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Łagodnie do życia. Łagodnie do życia przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, ale Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie wyłącznie na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przechowywane:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów;
 • przez okres prowadzenia rozmów poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym;
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Łagodnie do życia, w tym do celów marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego;
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym w komunikacji z Tobą;,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Łagodnie do życia;
 • przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Łagodnie do życia.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom oprogramowania, firmie hostingowej, firmom obsługującym płatności, obsłudze domeny, firmie wysyłającej newsletter, księgowej, firmie wysyłkowej kurierskiej.

Ponadto może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie, aby nie przekazać danych osobom nieuprawnionym.

Korzystamy na stroniehttps://lagodniedozycia.pl/   z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy – Google Analytics – informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakichkolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Przypominamy Ci, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe dla nas informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@martatargonska.pl

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że w przypadku realizowanych przez nas usług konieczne w celu skorzystanie z nich przez Ciebie. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszej oferty.

PROFILOWANIE i ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej.

Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałyby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak i większość stron internetowych, korzystamy z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies tzw. ciasteczek co umożliwia nam ulepszenie stron: https://lagodniedozycia.pl/  , pod kątem potrzeb użytkowników ich odwiedzających.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np.: komputerze, tablecie smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z naszej strony. Mogą to być cookies własne, pochodzące bezpośrednio z naszych stron internetowych oraz cookies podmiotów trzecich pochodzące z innych stron internetowych niż nasze strony.
 3. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszych stron internetowych do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ich użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z nich oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać nasze strony internetowe, ich zawartość, strukturę i wygląd.
 4. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystujemy to: Google Analytics, Facebook Pixel.
 5. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień zapewniającą ochronę Twoich praw.
 6. Piksel konwersji Facebooka – stosuje się w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Łagodnie do życia. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 7. Google Analytics – stosuje się w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Łagodnie do życia polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Łagodnie do życia i optymalizację Strony. Więcej informacji pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906. W ramach stron stosuje się dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 8. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.
 9. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: https://lagodniedozycia.pl/   wyrażasz zgodę na cookies nie związane bezpośrednio z jej funkcjonowaniem a mające charakter analityczny. Pamiętaj też o tym, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z niniejszą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Kontakt: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska info@wszystkoociasteczkach.pl

Data ostatniej aktualizacji: 7.02.2024 r.