Process Comunication Model®

Model osobowości opracowany przez dr Taibiego Kahlera przy współpracy z NASA na potrzeby rekrutacji i szkolenia astronautów został w przystępny, praktyczny sposób, dopasowany do realiów biznesowych.

Korzyści z zastosowania PCM®

Wykorzystywany jest do rozwoju osobistego oraz w biznesie w obszarze komunikacji, zarządzania i motywowania.

 • Lepsze rozumienia siebie i innych.
 • Rozwój relacji zawodowych i prywatnych.
 • Sprawniejsze zarządzanie sobą i innymi.
 • Skuteczniejsza komunikacja.
 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów.
 • Skuteczne motywowanie siebie i innych.
 • Nawiązywanie porozumienia i stworzenie pozytywnej interakcji.
 • Adekwatne reagowanie na stres i minimalizowanie napięcia u siebie i innych.

Obszary zastosowania

KOMUNIKACJA

MOTYWACJA

ZARZĄDZANIE

SPRZEDAŻ

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

NAWIĄZYWANIE POROZUMIENIA

ZARZĄDZANIE STRESEM

ROZWÓJ

Założenia PCM

Process Comunication Model®  to bogactwo informacji i źródło inspiracji.

Instrukcja obsługi naszej osobowości

 • Model wyróżnia sześć typów osobowości.
 • Każdy z nich wiąże się z określonymi mocnymi stronami, potrzebami, motywatorami, a także sekwencją stresu.
 • Każdy z typów ma preferowaną percepcję oraz styl komunikacji.
 • Jeden z nich jest naszą podstawą (naszym „bazowym” typem)
 • Posiadamy również cechy pozostałych pięciu typów.
 • Żaden z typów nie jest lepszy lub gorszy, mniej lub bardziej OK. Każdy
  z nich ma swoje zalety i wady, pozytywne cechy oraz ujawniające się podczas stresu negatywne zachowania.

Obserwuj i zrozum swoje własne zachowanie

Rozpoznaj swój preferowany styl komunikacji, zarządzania, preferencje środowiskowe oraz sekwencję zachowań stresowych i potrzeby psychologiczne oraz zobacz, jak Twoja motywacja i sekwencja stresu może się zmieniać.

Zrozum i przewiduj zachowanie innych

Rozpoznaj preferowany styl komunikacji, środowiska, percepcji oraz zarządzania u innych oraz naucz się efektywnej komunikacji i zarządzania w odpowiedzi na preferencje i potrzeby drugiej strony

Zarządzaj sytuacjami konfliktowymi

Naucz się dobierać efektywne rozwiązania, dopasowane do potrzeb obu stron konfliktu i buduj porozumienie w oparciu o efektywną komunikację odpowiadającą na potrzeby rozmówcy

PCM koncentruje się na opanowaniu 5 podstawowych umiejętności, które są niezbędne, aby dostosować się i nawiązać kontakt ze wszystkimi typami ludzi.

Zrozumienie samego siebie i uwolnienie swojego potencjału jest wartościowym celem, podobnie jak
zachęcanie innych, aby rozwinęli się w pełni, jest godne podziwu.

– TAIBI KAHLER

Poznaj SIEBIE

Czy chcesz podążać swoją drogą w zgodzie ze sobą? Świadomie planować swój rozwój? Wyjść z poczucia utknięcia? Budować skuteczną komunikację?
Poznać co Cię wzmacnia, co ogranicza, a co motywuje do działania?

Instrukcja obsługi Twojej osobowości

 • Znajomość tego co nas motywuje i napędza do działania a co nas stresuje i jak reagujemy w trudnej sytuacji może wzmocnić naszą efektywność zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym.
 • Uzyskanie prywatnej i zawodowej satysfakcji zależy od umiejętności zaspokajania swoich potrzeb psychologicznych w pozytywny sposób.
 • PCM pomoże Ci zidentyfikować nie tylko potencjalne wzorce porażki, ale także wyjaśni, dlaczego mogą się one pojawić i co możesz zrobić, by zmienić je na potencjalne wzorce sukcesu.

Przypomniałem sobie to co już wiedziałem, ale zapomniałem. Po spotkaniu wdrożyłem kilka zmian w obecnej organizacji czasu pracy i już widzę zmiany.

– Michał, Support & Integration Team Leader

Po omówieniu profilu wzrosła moja samoświadomość, wyjaśniło się dlaczego reaguję jak reaguję, jak reagują inni i co jeszcze mogę zrobić, aby budować porozumienie i dialog.

– Piotr, Solution Architect 

Wypełnij kwestionariusz online i poznaj Swój indywidualny profil!

Co zyskasz?

 • Większa samoświadomość: zidentyfikowanie mocnych stron i atutów, kluczowych potrzeb i motywatorów
 • Poprawa relacji prywatnych: budowanie skutecznej komunikacji, porozumienia i adekwatne reagowanie na trudne sytuacje
 • Rozwój relacji biznesowych: elastyczne dopasowanie do klientów
 • Sprawne zarządzanie zespołami: dobór adekwatnego stylu zarządzania
 • Skuteczne motywowanie do zmian
 • Lepsze rozumienie innych: rozpoznanie preferowanego stylu komunikacji i potrzeb
 • Adekwatne reagowanie na stres i minimalizowanie napięcia.

Otrzymasz

 • 2-stronicowy profil z określeniem: percepcji, mocnych stron, stylu interakcji, części osobowości, kanałów komunikacji, preferencji środowiska pracy, potrzeb psychologicznych, motywatorów, sekwencji stresu.
 • Obszerny raport „Klucz do mojego profilu” wyczerpująco omawiający każdą pozycję profilu wraz z indywidualnym planem działania.
 • 2-godzinna sesja informacji zwrotnych w tym omówienie profili
 • Opcjonalnie: Raport PCM® Sales określający: styl sprzedawcy, mocne strony, motywacje, sekwencje stresu i pułapki.

Praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w znacznej mierze jest niewykorzystane.

– PATRICK LENCIONI

Skuteczna komunikacja w zespole

 Rozwiązywanie konfliktów i nawiązywanie porozumienia w zespole

 • Badania pokazują, że prawie 85% konfliktów w organizacji spowodowanych jest nieporozumieniami w komunikacji.
 • Fundamentem budowania dobrych i pozytywnych relacji prywatnych i biznesowych jest skuteczna komunikacja.
 • Nieporozumienie skutkuje sporą ilością straconej energii i czasu. Często moglibyśmy ich uniknąć już na początku naszej wymiany zdań czy maili.
 • PCM® to dobre narzędzie do budowania efektywnej komunikacji i skutecznego rozwiązywania nieporozumień w zespole.
 • PCM® zidentyfikuje nie tylko potencjalne wzorce porażki, ale także wyjaśni, dlaczego mogą się one pojawić i co możesz zrobić, by zmienić je na potencjalne wzorce sukcesu.

Wzmacniaj efektywność osobistą i buduj pozytywną komunikację w zespole!

Co zyskasz?

 • Zrozumienie procesów zachodzących w grupie.
 • Rozwój efektywnej komunikacji.
 • Nawiązywanie porozumienia i stworzenie pozytywnej interakcji.
 • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.
 • Sprawniejsze zarządzanie sobą i innymi.
 • Skuteczniejsze motywowanie do zmian.
 • Poprawa relacji i adekwatne reakcje na trudne sytuacje.
 • Adekwatne reagowanie na stres u innych i minimalizowanie napięcia.
 • Rozwój relacji biznesowych przez elastyczne dopasowanie się do klientów.

Otrzymasz

 • 2-stronicowy profil z określeniem: percepcji, mocnych stron, stylu interakcji, części osobowości, kanałów komunikacji, preferencji środowiska pracy, potrzeb psychologicznych, motywatorów, sekwencji stresu.
 • Obszerny raport „Klucz do mojego profilu” wyczerpująco omawiający każdą pozycję profilu wraz z indywidualnym planem działania.
 • 4-godzinny warsztat praktyczny w tym omówienie profili i ćwiczenia praktyczne.
 • Opcjonalnie: Raport PCM® Sales określający: styl sprzedawcy, mocne strony, motywacje, sekwencje stresu, potencjalne zagrożenia oraz indywidualny plan działania.

„Nawet najlepsze argumenty i najskuteczniejsze strategie perswazji nie zadziałają na twoją korzyść, jeśli odbiorca nie zrozumie komunikatu lub kryjących się za nim intencji, albo – co gorsza – jednego i drugiego”.

– Robert Cialdini

Skuteczna sprzedaż

Skutecznie docieraj do nowych klientów, rozwijaj relację z obecnymi i osiągaj dobre wyniki.

 • Jak skutecznie docierać do nowych klientów?
 • Jak pogłębiać relacje z obecnymi klientami?
 • Dlaczego z jednym klientem szybko łapiesz porozumienie a z innym idzie Ci jak po grudzie?
 • Jak unikać nieporozumień w komunikacji? Jak nie dać się zapędzić w kozi róg?
W znalezieniu odpowiedzi pomoże Ci model Process Comunication Model®

PCM® pomaga zrozumieć ludzkie zachowania. Pomaga w naturalny sposób dostosować się do preferencji i potrzeb swoich oraz innych ludzi, tak aby szybko i skutecznie osiągnąć porozumienie w relacjach. Pokazuje również jak adekwatnie reagować na stres i minimalizować powstające napięcia.

Rozwijaj relacje biznesowe przez elastyczne dopasowanie się do klientów

Co zyskasz?

 • Ułatwienie nawiązania komunikacji z klientem
 • Rozwój efektywnej komunikacji.
 • Nawiązywanie porozumienia i stworzenie pozytywnej interakcji.
 • Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.
 • Sprawniejsze zarządzanie sobą i innymi.
 • Skuteczniejsze motywowanie do zmian.
 • Poprawa relacji i adekwatne reakcje na trudne sytuacje.
 • Adekwatne reagowanie na stres u innych i minimalizowanie napięcia.
 • Rozwój relacji biznesowych przez elastyczne dopasowanie się do klientów.

Otrzymasz

 • 2-stronicowy profil z określeniem: percepcji, mocnych stron, stylu interakcji, części osobowości, kanałów komunikacji, preferencji środowiska pracy, potrzeb psychologicznych, motywatorów, sekwencji stresu.
 • Obszerny raport „Klucz do mojego profilu” wyczerpująco omawiający każdą pozycję profilu wraz z indywidualnym planem działania.
 • Raport PCM® Sales określający: styl sprzedawcy, mocne strony, motywacje, sekwencje stresu, potencjalne zagrożenia oraz indywidualny plan działania.
 • 2-godzinna sesja informacji zwrotnej.